Natural Hair Colours 2018-03-14T19:07:53+00:00

น้ำยาเปลี่ยนสีผมสูตรธรรมชาติ: มีสีผมธรรมชาติสวยงามหลากหลายถึง 19 เฉดสี

Naturigin ขอเสนอทางเลือกใหม่ในการเปลี่ยนสีผมจากธรรมชาติ
สีติดทนนาน มีให้เลือกถึง 19 เฉดสี สีไหนที่เหมาะกับตัวคุณ เลือกเลย!!!

น้ำยาเปลี่ยนสีผมสูตรธรรมชาติ 19 เฉดสี

NATURIGIN Natural Hair Colours น้ำยาเปลี่ยนสีผมสูตรธรรมชาติ NATURIGIN มีค่า PPD ในปริมาณที่ต่ำที่สุด
เมื่อเทียบกับน้ำยาเปลี่ยนสีผมชนิดอื่นๆ ในโลก จากการวิจัยที่ผ่านการยืนยันจากรัฐบาล พบว่าน้ำยาเปลี่ยนสีผมสูตรธรรมชาติ
NATURIGIN มีค่า PPD ต่ำกว่ายี่ห้ออื่นๆ ในท้องตลาดอยู่ระหว่าง 3-6 เท่า NATURIGIN จึงเป็นผู้นำในการเลือกทำสีผมให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติ
เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ และปริมาณสารเคมีในระดับต่ำมาก ให้สีผมของคุณสวยงาม คุณภาพระดับมืออาชีพ